dziewucha
Damski strój ludowy, zwany również strojem lachów, noszony był w Kozach do poł XX wieku. Tradycyjny strój ludowy noszony przez koziańskie gospodynie składał się ze spódnicy, zapaski i jakli. W zimowe dni kobiety okrywały się dużą wełnianą chustą złożoną w trójką tzw. odziewaczką. Mężatki miały głowy okryte czepcem i wzorzystą chustą. Sesją stanowi nawiązanie do licznych zdjęć portretowych i grupowych (najczęściej weselnych) z okresu do I wojny światowej, na których można zaobserwować najbardziej reprezentatywny kształt stroju ludowego kozianek.
model: Dominika Szczypka
foto: Bartłomiej Hałat
makijaż: Alicja Urbańczyk
asystent: Marcin Dobija, Krzysztof Solich
Konsultacja historyczna, tekst: Bartłomiej Jurzak