kino "marzenie"
Początki koziańskiego kina sięgają roku 1937, kiedy to miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiła aparaturę do wyświetlania filmów dźwiękowych i zainstalowała ją w budynku Domu Katolicko-Ludowego. Przedwojenne kino w Kozach nosiło nazwę „Płomień”. Po II wojnie światowej kino wznowiło działalność w 1951 roku pod zarządem państwowym i nazwą „Marzenie”. Sesja prezentuje, oprócz widzów potencjalnego seansu w koziańskich kinie, także osobę operatora projektorów w autentycznych wnętrzach dawnego kina „Marzenie”. Wieloletnim operatorem koziańskiego kina był pan Florian Gandzel. Okres upowszechnienia się w domach technologii VHS doprowadził do stopniowego upadku tej placówki, która definitywnie zakończyła swoją działalność w 1999 roku.
OPERATOR
model: Mirosław Wiśniewski
foto: Bartłomiej Hałat
makijaż: Alicja Urbańczyk
asystent: Marcin Dobija
tekst: Bartłomiej Jurzak
konsultacja merytoryczna: Florian Gandzel
WIDOWNIA
model: Marta Duźniak, Wioletta Grabska, Joanna Kipping, Katarzyna Pytel, Łukasz Kipping
foto: Bartłomiej Hałat
makijaż, stylizacja: Wioletta Grabska
asystent: Marcin Dobija, Alicja Urbańczyk