na narty
Sporty zimowe w formie znanej nam dzisiaj upowszechniły się w Kozach w dwudziestoleciu międzywojennym. Narciarstwo uprawiano na podgórskich polanach oraz na szczycie Hrobaczej Łąki. Przed II wojną światową sport ten był w Kozach bardzo popularny, także za sprawą rodziny Czeczów. Ówczesna prasa (m.in. „Ilustrowany Kurjer Codzienny”) w zimowych miesiącach podawała dla Kóz grubość pokrywy śnieżnej.
W latach 30. oraz po wojnie organizowano liczne zawody narciarskie.
W II poł. XX wieku do pocz. XXI wieku organizowano zawody narciarskie dla uczniów koziańskich szkół na polanie na zachód od ulicy Beskidzkiej.
model: Jan Pikoń, Krzysztof Sporysz
foto: Bartłomiej Hałat
asystent: Marcin Dobija
konsultacja historyczna, tekst: Bartłomiej Jurzak
konsultacja merytoryczna: Jan Pikoń