myśliwy
Inspiracją dla sesji stało się zdjęcie młodego Karola Czecza (1881-1927) udającego się na polowanie. Powszechnie wiadomo, że łowiectwo było niezwykle istotnym elementem spędzania wolnego czasu w polskiej, i nie tylko, kulturze szlacheckiej. Na przełomie XIX i XX wieku przedstawiciele koziańskiej linii rodu Czeczów organizowali polowania na terenie lasów i pól w Kozach, Kobiernicach i bieszczadzkiej Cisnej. Miejscem ekspozycji trofeów myśliwskich była okazała klatka schodowa w pałacu.
model: Anna Woskanian, Marcin Dobija
foto: Bartłomiej Hałat
makijaż, asystent: Alicja Urbańczyk
asystent, tekst, konsultacja historyczna: Bartłomiej Jurzak
konsultacja merytoryczna: Jerzy Urbaniec