szyny
Popularnym przed laty w Kozach i okolicy sportem zimowym była jazda na „szynach”. Szynami nazywano tzw. sanki fińskie lub sanki kopane, popularne w krajach skandynawskich. Pojawiły się one w Kozach w okresie okupacji hitlerowskiej, po zajęciu Norwegii przez III Rzeszę. Szyny dawały możliwość szybkiej jazdy po zaśnieżonych, bądź zalodzonych drogach, oraz przemieszczenia się kilku osób jednocześnie.
model: Maja Hałat, Bartłomiej Hałat
foto: Dorota Bogacz-Hałat
Konsultacja historyczna, tekst: Bartłomiej Jurzak